Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61 01/VBHN-BQP 08/02/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chi tiết
Tải về
62 12/2021/TT-BQP 28/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Chi tiết
Tải về
63 275/QĐ-BQP 27/01/2021 Ban hành quy định nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội
Chi tiết
Tải về
64 32/QĐ-VPCP 25/01/2021 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021
Chi tiết
Tải về
65 05/2021/NĐ-CP 25/01/2021 Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Chi tiết
Tải về
66 04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Chi tiết
Tải về
67 03/2021/NĐ-CP 15/01/2021 Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Chi tiết
Tải về
68 09/2021/TT-BQP 14/01/2021 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội
Chi tiết
Tải về
69 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC 14/01/2021 Quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển
Chi tiết
Tải về
70 39/QĐ-TTg 12/01/2021 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
71 02/2021/NĐ-CP 07/01/2021 Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Chi tiết
Tải về
72 01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Về đăng ký doanh nghiệp
Chi tiết
Tải về
73 2288/QĐ-TTg 31/12/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam
Chi tiết
Tải về
74 152/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Chi tiết
Tải về
75 38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Chi tiết
Tải về
76 173/2020/TT-BQP 30/12/2020 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Chi tiết
Tải về
77 172/2020/TT-BQP 30/12/2020 Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Chi tiết
Tải về
78 2238/QĐ-TTg 29/12/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Chi tiết
Tải về
79 111/2020/TT-BTC 29/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Chi tiết
Tải về
80 168/2020/TT-BQP 25/12/2020 Quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |