Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 59/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Chi tiết
Tải về
2 701/QĐ-TTg 26/05/2020 Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Chi tiết
Tải về
3 22/CT-TTg 26/05/2020 Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Chi tiết
Tải về
4 56/2020/NĐ-CP 25/05/2020 Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Chi tiết
Tải về
5 55/2020/NĐ-CP 22/05/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Chi tiết
Tải về
6 667/QĐ-TTg 20/05/2020 Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Chi tiết
Tải về
7 11/2020/TT-BTTTT 14/05/2020 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Chi tiết
Tải về
8 58/2020/TT-BQP 13/05/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
9 57/2020/TT-BQP 13/05/2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
10 1140/QĐ-BVHTTDL 28/04/2020 Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chi tiết
Tải về
11 50/2020/NĐ-CP 20/04/2020 Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Chi tiết
Tải về
12 08/2020/TT-BGTVT 17/04/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
Chi tiết
Tải về
13 49/2020/NĐ-CP 17/04/2020 Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Chi tiết
Tải về
14 08/2020/TT-BCT 08/04/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba
Chi tiết
Tải về
15 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Chi tiết
Tải về
16 41/2020/TT-BQP 31/03/2020 Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
Chi tiết
Tải về
17 16/CT-TTg 31/03/2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chi tiết
Tải về
18 1027/QĐ-BQP 30/03/2020 Ban hành Quy chế hoạt độngcủa Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
19 432/QĐ-TTg 27/03/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Chi tiết
Tải về
20 411/QĐ-TTg 24/03/2020 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Chi tiết
Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |