Trung tướng Phan Văn Giang tiếp Tham mưu trưởng không quân In-đô-nê-xi-a

(Bqp.vn) - Chiều 27/4, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Ha-di Tra-hi-an-to (Hadi Tjahjanto), Tham mưu trưởng Không quân In-đô-nê-xi-a, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Loading the player ...

Vận dụng tư duy của đồng chí Lê Duẩn: “Gắn bó với nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng” vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

(Bqp.vn) - Đồng chí là người có tầm nhìn chiến lược và lý luận sâu sắc, một nhân cách lớn, một người luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tình thương yêu đồng bào, đồng chí; chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn luôn nêu cao nghị lực kiên cường, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Phan Văn Giang tiếp Tham mưu trưởng không quân In-đô-nê-xi-a

(Bqp.vn) - Chiều 27/4, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Ha-di Tra-hi-an-to (Hadi Tjahjanto), Tham mưu trưởng Không quân In-đô-nê-xi-a, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quan điểm của Đại tướng Văn Tiến Dũng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002) là một trong những vị tướng xuất sắc và có uy tín lớn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam.