Thượng tướng Trần Đơn tiếp Đoàn đại biểu Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào

(Bqp.vn) - Sáng 22/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu Tổng cục Hậu cần QĐND Lào do Trung tướng Vông-khăm Phôm-mạ-kon, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần QĐND Lào làm trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Loading the player ...

Thượng tướng Trần Đơn tiếp Đoàn đại biểu Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào

(Bqp.vn) - Sáng 22/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu Tổng cục Hậu cần QĐND Lào do Trung tướng Vông-khăm Phôm-mạ-kon, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần QĐND Lào làm trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quan điểm của Thượng tướng Song Hào về chiến tranh nhân dân

(Bqp.vn) - Ngay trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm “quần chúng chiến tranh”. Tháng 3/1949, trong thư gửi Đại hội Dân quân toàn quốc, Người viết: “Kháng chiến của ta là nhân dân chiến tranh...”. Đây là quan điểm cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng.