Bộ Tổng Tham mưu thông báo nhanh Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

(Bqp.vn) - Ngày 17/10, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ cao cấp các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu chủ trì hội nghị.

Loading the player ...

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

(Bqp.vn) - Nhà trường quân đội là nơi đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng và cung cấp nguồn cán bộ cho toàn quân. Trong suốt chiều dài 73 năm, kể từ khi Trường Quân chính kháng Nhật - nhà trường đầu tiên của Quân đội ta được thành lập (tháng 4/1945) cho đến nay, hệ thống nhà trường quân đội đã không ngừng phát triển, lớn mạnh và hoàn thiện, với nhiều cấp học, bậc học, đào tạo cán bộ cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn quân.

Những điểm mới trong Luật Quốc phòng năm 2018

(Bqp.vn) - Luật Quốc phòng năm 2018 đã được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 8/6/2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những điểm mới trong Luật Quốc phòng năm 2018, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu), Ủy viên Ban soạn thảo, Phó Tổ trưởng Thường trực Tổ Biên tập Luật Quốc phòng năm 2018 về nội dung này.