Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Phó Đô đốc cho sỹ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Quyết định thăng quân hàm Phó Đô Đốc Hải quân cho đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải Quân.

Loading the player ...

Thi đua ái quốc - động lực để toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ

(Bqp.vn) - Cách đây đúng 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào Thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc.

Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng vào xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam thời kỳ mới

(Bqp.vn) - Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thông qua đó, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ tư tưởng cách mạng vô giá. Trong đó, hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.