Kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến từng bước từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận

(Bqp.vn) - Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc và bế mạc sáng 21/6, tại Nhà Quốc hội.

Loading the player ...

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác dân vận, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận qua các thời kỳ cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, trong chiến tranh hay trong thời bình, quân đội luôn tổ chức và tiến hành tốt công tác dân vận; dựa chắc vào dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân và được dân tin yêu, che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng để quân đội ngày càng phát triển lớn mạnh.

Khai mạc khóa tập huấn Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc tại Hà Nội

(Bqp.vn) - Sáng 21/6, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam phối hợp với Chương trình Sáng kiến GGHB toàn cầu (GPOI) tổ chức Khai mạc Khóa Tập huấn sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và phát biểu khai mạc.

Quan điểm của Đại tướng Văn Tiến Dũng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002) là một trong những vị tướng xuất sắc và có uy tín lớn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam.