Đại tướng Lương Cường chủ trì Phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021

(Bqp.vn) - Sáng 22/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Loading the player ...

Thúc đẩy hợp tác về kỹ thuật quân sự Việt Nam và Liên bang Nga

(Bqp.vn) - Sáng 23/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự (KTQS), Chủ tịch Phân ban Việt Nam đã tiếp Đại diện Cơ quan Liên bang về hợp tác KTQS Nga tại Việt Nam, ông Anatoly Chuprynov (A-na-tô-li Chu-pơ-ri-nốp).

Quốc phòng Việt Nam 2019 (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019)

(Bqp.vn) - Tiếp sau sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009, Việt Nam công bố sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.