Giới thiệu > Danh sách tin bài

Lấy ý kiến dự thảo Văn bản pháp luật

Lấy ý kiến Hồ sơ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
14:11 | 02/06/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an đã tiếp thu, hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 85/2018/TT-BQP về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
15:25 | 25/05/2023
(Bqp.vn) - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 85/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
10:34 | 19/05/2023
(Bqp.vn) - Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV: Định mức hưởng chế độ, chính sách của DQTV quy định của Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong Bộ Quốc phòng
08:59 | 20/01/2023
(Bqp.vn) - Ngày 18/01/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 167/KH-BQP về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong Bộ Quốc phòng; Kế hoạch xác định rõ đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, trách nhiệm... trong tổ chức lấy ý kiến
Lấy ý kiến vào Hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
13:04 | 22/12/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương; Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý, bổ sung Hồ sơ dự án Luật Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong Quân đội
10:13 | 07/11/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-BQP ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Quốc phòng; Cục Đối ngoại chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư và dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong Quân đội.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về nghi lễ đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
09:57 | 07/11/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-BQP ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Quốc phòng; Cục Đối ngoại chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư và dự thảo Thông tư quy định về nghi lễ đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
15:21 | 25/10/2022
(Bqp.vn) - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đặc tính mật mã cho các sản phẩm dân sự thuộc nhóm bảo mật dữ liệu lưu giữ
18:48 | 19/10/2022
(Bqp.vn) - Triển khai kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự năm 2022, Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ.
Lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
14:33 | 18/10/2022
(Bqp.vn) - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2020; Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Thượng tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.