Giới thiệu > Danh sách tin bài

Hướng dẫn, chỉ đạo, trao đổi

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới

17:18 | 16/03/2023

(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối giữa việc ban hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, giúp cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xác định đúng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật để chấp hành đúng.


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
13:07 | 07/01/2015
(Bqp.vn) - Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng - an ninh, được coi như “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa; trình độ nhận thức và dân trí không đồng đều; đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; thanh niên ở tuổi lao động không có việc làm chiếm tỷ lệ cao; tình hình buôn bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma tuý và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Vai trò của tủ sách pháp luật trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
19:28 | 06/01/2015
(Bqp.vn) - Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ các tài liệu về pháp luật, phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị cơ sở. Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật được xây dựng, khai thác từ ủy ban nhân dân cấp xã đến các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà trường và cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân...
Dự thảo Chương XXIII, Bộ Luật hình sự (sửa đổi) về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân
09:00 | 05/12/2014
(Bqp.vn) - Để các đơn vị có cơ sở tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương XXIII, Bộ Luật hình sự (sửa đổi) về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đăng tải toàn văn các tài liệu trên.
Một số kinh nghiệm triển khai tổ chức thực hiện ngày pháp luật Việt Nam trong quân đội
15:10 | 25/11/2014
(Bqp.vn) - Nhận thức rõ công tác PBGDPL là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị cơ sở
11:02 | 13/11/2014
(Bqp.vn) - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Được coi là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, công tác PBGDPL còn góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng với đòi hỏi mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Vì vậy, những năm qua Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về PBGDPL.
Nâng cao hiệu quả “Ngày Pháp luật” ở Trường Sỹ quan Kỹ thuật quân sự
09:02 | 11/11/2014
(Bqp.vn) - Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai “Ngày Pháp luật” trong Quân đội, quá trình thực hiện tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự cho thấy, tổ chức “Ngày Pháp luật” là một mô hình có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động “Ngày Pháp luật” đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Một số biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ở Trung đoàn 102, Sư đoàn 308
08:48 | 10/11/2014
(Bqp.vn) - Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 là đơn vị đủ quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quân sự và một số nhiệm vụ khác; đóng quân trên địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh chính trị và các tệ nạn xã hội. Để bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.
Vai trò của thanh tra trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
13:20 | 07/11/2014
(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống; khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật. PBGDPL giúp cho tổ chức và cá nhân xác định đúng phạm vi và mức độ điều chỉnh để chấp hành nghiêm pháp luật.
Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Chương XXIII Bộ Luật hình sự
15:56 | 06/11/2014
(Bqp.vn) - Bộ luật Hình sự (BLHS) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành từ năm 1985, là công cụ sắc bén của Nhà nước trong quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của các tổ chức và công dân, góp phần có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tích cực chuẩn bị cho việc thi hành Luật bảo vệ môi trường 2014
19:51 | 26/09/2014
(Bqp.vn) - Sáng 26/9/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phố hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2014. Tham dự Hội nghị có ông Dương Thanh An, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), đại diện Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an; đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các tập đoàn kinh tế trong cả nước…
<<...34567...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Thượng tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.