Giới thiệu > Danh sách tin bài

Hướng dẫn, chỉ đạo, trao đổi

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới

17:18 | 16/03/2023

(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối giữa việc ban hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, giúp cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xác định đúng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật để chấp hành đúng.


Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
22:09 | 07/11/2015
(Bqp.vn) - Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong quân đội luôn được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự
16:52 | 04/09/2015
(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS). Kế hoạch xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật NVQS bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và nhân dân; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện và quản lý Nhà nước về NVQS.
Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở đơn vị cơ sở
14:57 | 04/06/2015
(Bqp.vn) - Trong môi trường quân sự, tổ chức Đoàn Thanh niên (ĐTN) có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là nơi tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành chức trách quân nhân; Tổ chức các hoạt động của thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Sơ kết giai đoạn 1 Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”
10:10 | 21/05/2015
(Bqp.vn) - Ngày 20/5/2015, tại Quảng Ninh, xã Bắc Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”. Thay mặt cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đề án cấp Bộ Quốc phòng, Đại tá Phương Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) dự và chỉ đạo hội nghị.
Triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong quân đội
10:41 | 09/04/2015
(Bqp.vn) - Trong những năm qua, công tác bồi thường nhà nước thường xuyên được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.
Tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng
10:30 | 07/04/2015
(Bqp.vn) - Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong quân đội là một khâu quan trọng trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện văn bản QPPL, nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; đồng thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của văn bản QPPL về quân sự, quốc phòng.
Nội dung trọng tâm công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
15:04 | 01/04/2015
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục (PBGD) pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2015, Hội đồng Phối hợp BPGD pháp luật Bộ Quốc phòng xây dựng những nội dung trọng tâm công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội năm 2015. Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng giới thiệu toàn văn nội dung công tác PBGD pháp luật năm 2015 để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện.
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Học viện Hậu cần
10:30 | 02/02/2015
(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho quân nhân là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, người chỉ huy các cấp, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho mọi quân nhân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Kết hợp công tác dân vận với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
18:03 | 12/01/2015
(Bqp.vn) - Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là một trong ba chức năng của quân đội ta. Đặc biệt là trong tình hình nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển cả diện rộng và chiều sâu, đã và đang đặt ra những nội dung, yêu cầu mới đối với việc thực hiện chức năng của “Đội quân công tác”.
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Binh chủng Thông tin liên lạc
22:42 | 08/01/2015
(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đội, nhằm xây dựng ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần quan trọng trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
<<...23456...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Thượng tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.