Giới thiệu > Danh sách tin bài

Hướng dẫn, chỉ đạo, trao đổi

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới

17:18 | 16/03/2023

(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối giữa việc ban hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, giúp cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xác định đúng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật để chấp hành đúng.


Tăng cường công tác giáo dục, quản lý kỷ luật trong Quân đội
16:32 | 20/11/2017
(Bqp.vn) - Quán triệt, thực hiện chủ trương của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh và kỷ luật Quân đội, thời gian qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân đã triển khai sâu, rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Toàn quân tiếp tục nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội
11:38 | 09/11/2017
(Bqp.vn) - Kỷ luật tự giác, nghiêm minh là bản chất, truyền thống và là cơ sở tạo nên sức mạnh của quân đội ta. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi quân nhân phải không ngừng nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thi hành hiệu quả pháp luật về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
11:06 | 09/11/2017
(Bqp.vn) - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước.
Cục Tác chiến điện tử đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
17:02 | 03/11/2017
(Bqp.vn) - Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nội dung quan trọng nhằm quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện mặt công tác này sát với đặc thù, thực tiễn của đơn vị.
Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết thống nhất, tận tụy, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật” hoàn thành tốt công tác pháp chế trong tình hình mới
16:13 | 30/10/2017
(Bqp.vn) - Qua 41 năm xây dựng và phát triển (25/9/1976 - 25/9/2017) ngành Pháp chế Quân đội (tiền thân là phòng pháp chế) đã không ngừng được củng cố và phát triển, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP), cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ huy, quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Triển khai việc rà soát tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong Bộ Quốc phòng
11:03 | 19/07/2017
(Bqp.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp triển khai một số nội dung của Quyết định số số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Văn bản số 1791/BTTTT-BC ngày 24/5/2017 và văn bản số 2155/BTTTT-BC ngày 21/6/2017).
Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới
15:45 | 15/02/2017
(Bqp.vn) - Cải cách tư pháp là một trong những mặt công tác trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Quân đội, làm tốt công tác này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì thế, đẩy mạnh cải cách tư pháp trong quân đội đã, đang là vấn đề đặt ra cấp thiết.
Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về CSDL quốc gia về pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2016
11:20 | 05/02/2016
(Bqp.vn) - Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về CSDL quốc gia về pháp luật một cách kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 481/QĐ-BQP về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Bộ Quốc phòng năm 2016.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
15:33 | 14/01/2016
(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác thường xuyên, quan trọng đối với toàn quân, nhằm trang bị kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, công tác này cần tiếp tục được coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng.
Bộ Quốc phòng quy định mẫu Giấy chúng nhận tham gia dân công hỏa tuyến
17:03 | 30/11/2015
(Bqp.vn) - Ngày 20/11/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-BQP mẫu Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Thượng tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.