Giới thiệu > Danh sách tin bài

Hướng dẫn, chỉ đạo, trao đổi

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới

17:18 | 16/03/2023

(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối giữa việc ban hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, giúp cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xác định đúng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật để chấp hành đúng.


Nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
16:08 | 24/09/2021
(Bqp.vn) - Công tác pháp chế và tổ chức pháp chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định là một trong những mặt công tác quan trọng để tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu; đồng thời, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp
12:27 | 23/06/2021
(Bqp.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) các cấp trước bối cảnh, yêu cầu của thực tiễn triển khai công tác PBGDPL hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định mới về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017.
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2020
12:06 | 10/09/2020
(Bqp.vn) - Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-BQP ngày 23/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam, để đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ nội dung tài liệu cho cán bộ, đại biểu tham gia Hội nghị, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng đăng tải toàn văn các chuyên đề trong Tài liệu tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Tài liệu Tập huần nghiệp vụ pháp chế năm 2019
09:25 | 26/12/2019
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 13357/KH-VP ngày 28/11/2019 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về Tập huấn nghiệp vụ pháp chế năm 2019 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 5565/QĐ-BQP ngày 29/11/2019. Để kịp thời cung cấp các tài liệu cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn các chuyên đề về nghiệp vụ công tác pháp chế.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội
22:46 | 08/11/2019
(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật. PBGDPL giúp cho mọi tổ chức và cá nhân xác định đúng phạm vi và mức độ điều chỉnh của pháp luật để chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
Những điểm mới của Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
17:16 | 21/10/2019
(Bqp.vn) - Luật Dân quân tự vệ (DQTV) được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010. Sau hơn 9 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng DQTV vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, Luật DQTV hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc cần phải sửa đổi.
Nâng cao chất lượng công tác tư pháp, pháp chế, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội
16:35 | 03/10/2019
(Bqp.vn) - Công tác tư pháp, pháp chế có vai trò quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp, pháp chế; triển khai thực hiện công tác này bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
11:03 | 06/08/2019
(Bqp.vn) - Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Vì vậy, cùng với đột phá về tổ chức biên chế, huấn luyện, đào tạo, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X còn xác định đột phá về chấp hành kỷ luật, pháp luật… nhằm xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Đẩy mạnh thực hiện Luật Dân quân tự vệ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
14:36 | 22/02/2018
(Bqp.vn) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lực lượng dân quân tự vệ đã được xây dựng theo Luật Dân quân tự vệ, phát huy hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.
Một số kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406
16:01 | 29/11/2017
(Bqp.vn) - Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406 là đơn vị binh chủng kỹ thuật thuộc Quân khu 2, có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao. Xuất phát từ đặc điểm, tình hình của Đơn vị và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo bằng các giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với các đối tượng.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.