Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Hệ thống bảo tàng

Bảo tàng Hậu cần
14:34 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Hậu cần được thành lập ngày 04/9/1959, trực thuộc Cục Chính trị/Tổng cục Hậu cần. Bảo tàng Hậu cần được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Bảo tàng Hậu cần thuộc loại hình lịch sử quân sự chuyên ngành hậu cần có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của ngành hậu cần quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bảo tàng chiến thắng B-52
14:29 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng chiến thắng B-52 được thành lập ngày 06/11/1986, trực thuộc Cục Chính trị/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Bảo tàng chiến thắng B-52 được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
Bảo tàng lực lượng Tăng Thiết giáp
14:27 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng lực lượng Tăng Thiết giáp, được thành lập ngày 12/9/1995, trực thuộc Cục Chính trị/Binh chủng Tăng Thiết giáp. Bảo tàng lực lượng Tăng Thiết giáp được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Tháng 9/2004, Bảo tàng được xây dựng mới tại số 108 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Bảo tàng Pháo binh
14:24 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Pháo binh thành lập ngày 08/05/1981 theo Quyết định số: 182/QĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tàng Pháo binh thuộc hệ thống các bảo tàng lực lượng vũ trang và bảo tàng quốc gia, được xếp hạng Hai theo Quyết định số 3522/QĐ - BQP ngày 28/12/2001.
Bảo tàng Phòng không - Không quân
14:20 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tiền thân là Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh Phòng không (thành lập năm 1958). Năm 1999 Bảo tàng PK-KQ được sáp nhập trên cơ sở hợp nhất 2 Bảo tàng hạng II là Bảo tàng Phòng Không và Bảo tàng Không quân. Năm 2004, Bảo tàng được xây dựng lại tại 173C Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, khánh thành ngày 28/8/2007.
Bảo tàng Quân khu 1 (Lực lượng vũ trang Việt Bắc)
14:17 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Quân khu 1 (Lực lượng vũ trang Việt Bắc) thành lập ngày 20/8/1984, trực thuộc Cục Chính trị/Quân khu 1. Bảo tàng Quân khu 1 xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam, thuộc loại hình lịch sử quân sự có, nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 1.
Bảo tàng Quân khu 2 (Bảo tàng Lực lượng vũ trang Tây Bắc)
14:14 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Quân khu 2 (Bảo tàng Lực lượng vũ trang Tây Bắc), được thành lập ngày 04/10/1979, trực thuộc Cục Chính trị, Quân khu 2. Bảo tàng Quân khu 2 xếp hạng hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
Bảo tàng Quân khu 3
14:12 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Quân khu 3 thành lập ngày 10/10/1969, trực thuộc Cục Chính trị/Quân khu 3. Bảo tàng Quân khu 3 xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 31/10/2000, Bảo tàng Quân khu 3 khánh thành xây dựng mới, nâng cấp phần trưng bày tại địa điểm hiện nay.
Bảo tàng Quân khu 4
13:57 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Quân khu 4, được thành lập ngày 22/12/1966, trực thuộc Cục Chính trị/Quân khu 4. Bảo tàng Quân khu 4 được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
Bảo tàng Quân khu 5
13:55 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Quân khu 5, được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1976, trực thuộc Cục Chính trị/Quân khu 5. Bảo tàng Quân khu 5 xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.