Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Giới thiệu văn bản pháp luật

Chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống
14:26 | 28/07/2014
(Bqp.vn) - Ngày 21/07/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.
Nghị định mới quy định về thi đua, khen thưởng
10:00 | 04/07/2014
(Bqp.vn) - Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
10:12 | 03/07/2014
(Bqp.vn) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
Quy định xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
15:14 | 30/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 25/06/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
10:10 | 24/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 19/06/2014, Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.
Quy định mới về hoạt động in, chế bản, photocopy
14:16 | 23/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 19/06/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; photocopy.
Hiến pháp năm 2013 - cơ sở pháp lý quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng QĐND trong tình hình mới
13:18 | 20/06/2014
(Bqp.vn) - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ sáu, là sự kiện có tính chất lịch sử của đất nước, đánh dấu một mốc son quan trọng trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
08:25 | 19/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 15/05/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
16:27 | 03/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 30/5/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 55/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chính phủ triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy
14:51 | 20/05/2014
(Bqp.vn) - Ngày 15/05/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký công văn số 689/TTg-KGVX yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/06/2014-30/6/2014, tập trung thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.