Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Giới thiệu văn bản pháp luật

Thông tư quy định về biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
14:29 | 14/11/2022
(Bqp.vn) - Ngày 04/11/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2022 và thay thế Thông tư số 78/2019/TT-BQP ngày 11/6/2019.
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, sửa đổi lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước
16:55 | 27/10/2022
(Bqp.vn) - Ngày 24/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội
14:42 | 25/10/2022
(Bqp.vn) - Ngày 30/9/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 63/2022/TT-BQP quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội. Theo đó, Thông tư này quy định về mẫu chứng chỉ; nguyên tắc quản lý, cấp và sử dụng chứng chỉ; cấp lại, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ; sao chứng chỉ từ sổ gốc; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý và sử dụng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội.
Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin
17:21 | 15/10/2022
(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.
Chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Bộ Quốc phòng
17:31 | 13/10/2022
(Bqp.vn) - Ngày 06/10/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Quy định số 3408/QyĐ-BQP về chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Bộ Quốc phòng.
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
14:16 | 12/10/2022
(Bqp.vn) - Ngày 18/7/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng
20:53 | 26/09/2022
(Bqp.vn) - Ngày 22/9/2022, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3689/QĐ-BQP ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) Bộ Quốc phòng; trong đó xác định thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ
22:22 | 11/09/2022
(Bqp.vn) - Ngày 30/8/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BQP ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2022 và thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ.
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
10:18 | 19/08/2022
(Bqp.vn) - Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, trong đó quy định triển khai một số hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
14:11 | 17/08/2022
(Bqp.vn) - Ngày 15/8/2022, Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BQP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
<<...56789...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.