Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Giới thiệu văn bản pháp luật

Quy định mới về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
14:58 | 25/08/2014
(Bqp.vn) - Ngày 15/8/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ - TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
16:06 | 20/08/2014
(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/10/2014.
Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
15:27 | 05/08/2014
(Bqp.vn) - Ngày 29/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 76/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Quy định mới thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
10:40 | 04/08/2014
(Bqp.vn) - Ngày 31/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống
14:26 | 28/07/2014
(Bqp.vn) - Ngày 21/07/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.
Nghị định mới quy định về thi đua, khen thưởng
10:00 | 04/07/2014
(Bqp.vn) - Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
10:12 | 03/07/2014
(Bqp.vn) - Ngày 26/06/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
Quy định xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
15:14 | 30/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 25/06/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
10:10 | 24/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 19/06/2014, Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.
Quy định mới về hoạt động in, chế bản, photocopy
14:16 | 23/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 19/06/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; photocopy.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.