Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Giới thiệu văn bản pháp luật

Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
14:29 | 08/05/2015
(Bqp.vn) - Ngày 6/5/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Nghị định này quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các nguồn nước được quy định tại Điều 31 của Luật Tài nguyên nước số 17/2002/QH13; được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân hộ gia đình có liên quan đến việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam.
Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
14:39 | 01/04/2015
(Bqp.vn) - Ngày 27/3/1015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
13:41 | 31/03/2015
(Bqp.vn) - Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
10:30 | 31/03/2015
(Bqp.vn) - Ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
16:09 | 23/03/2015
(Bqp.vn) - Ngày 17/3/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng việc làm cho người lao động
11:26 | 19/03/2015
(Bqp.vn) - Ngày 12/3/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Quy định mới về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
15:41 | 03/03/2015
(Bqp.vn) - Ngày 14/02/2015 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 20/2015/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Quy định mới về nhuận bút tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật
15:37 | 03/03/2015
(Bqp.vn) - Ngày 14/02/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
Chính sách mới về quy hoạch bảo vệ môi trường
13:28 | 27/02/2015
(Bqp.vn) - Ngày 14/02/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Quyết định Công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
08:28 | 04/02/2015
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Quyết định Công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.
<<...6667686970...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.