Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

09:32 | 24/09/2014

(Bqp.vn) - Ngày 19/9/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi vừa ký Quyết định số 62/QĐ-UBQGNCT ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổiViệt Nam.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Ủy ban Quốc gia) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao tuổi.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ủy ban Quốc gia, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về những nhiệm vụ được phân công.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các thành viên Uỷ ban Quốc gia sử dụng con dấu của Bộ, ngành mình trong công tác, chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia khi được ủy quyền.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng chế độ do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quyết định theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quốc gia họp định kỳ 6 tháng một lần; trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có thể triệu tập họp bất thường.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban Quốc gia; có trách nhiệm tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia; trình Chủ tịch Uỷ ban quốc gia quyết định việc thay đổi nhân sự của Uỷ ban Quốc gia.

File đính kèm:

Duy Chinh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.