Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Quân phục Hạ sĩ quan, Binh sĩ

A. Số 1 - quân phục dự lễ của hạ sĩ quan - binh sĩ


Trường hợp sử dụng:

a) Đeo dải huân chương, huy chương:

- Dự lễ kỷ niệm: ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2; ngày chiến thắng 30/4; ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.- Được mặc trong ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Chiến sĩ bảo vệ Quân kỳ trong tổ Quân kỳ; chiến sĩ danh dự trong lễ đón tiếp ở đơn vị; Tiêu binh trong các lễ do đơn vị tổ chức ở ngoài trời.

b) Đeo cuống Huân chương, Huy chương:

- Dự các lễ do Nhà nước, Bộ Quốc phòng và đơn vị tổ chức ngoài các lễ quy định đeo dải Huân chương.

- Được mặc trong các ngày tết nguyên đán.

- Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng do đợn vị tổ chức.

B. Quân phục dự lễ của học viên đào tạo sĩ quan

1. Số 1a - Quân phục dự lễ mùa đông


Trường hợp sử dụng:

a) Đeo dải huân chương, huy chương:

- Dự lễ kỷ niệm: ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2; ngày chiến thắng 30/4; ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Được mặc trong ngày Quốc khánh 02/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Chiến sĩ bảo vệ Quân kỳ trong tổ Quân kỳ; chiến sĩ danh dự trong lễ đón tiếp ở đơn vị; Tiêu binh trong các lễ do đơn vị tổ chức ở ngoài trời.

b) Đeo cuống Huân chương, Huy chương:

- Dự các lễ do Nhà nước, Bộ Quốc phòng và đơn vị tổ chức ngoài các lễ quy định đeo dải Huân chương.

- Được mặc trong các ngày tết nguyên đán.

- Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng do đợn vị tổ chức.

2. Số 1b - quân phục dự lễ mùa hè


Trường hợp sử dụng:

- Dự các lễ do đơn vị tổ chức.

- Dự hội nghị mừng công, đại hội Đảng, đại hội các tổ chức quần chúng do đơn vị tổ chức.

- Được mặc trong ngày chiến thắng30/4.

C. Số 2 - quân phục thường dùng của hạ sĩ quan - binh sĩ


Trường hợp sử dụng:

Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hàng ngày.

- khi thời tiết giá rét:

Được mặc áo bông chống rét, mang cấp hiệu kết hợp phù hiệu trên ve cổ áo; biển tên in trên ngực áo bên phải; thắt dây lưng áo, khoá dây lưng nằm giữa trước bụng. Khi hội họp, sinh hoạt tập trung người chỉ huy quy định mặc thống nhất.

D. Số 2a - quân phục thường dùng của học viên đào tạo sĩ quan


Trường hợp sử dụng:

Trong học tập, làm việc, sinh hoạt, công tác hàng ngày.

- Khi thời tiết giá rét:

Được mặc áo bông chống rét, mang cấp hiệu trên vai áo, mang nền phù hiệu gắn hình quân chủng, binh chủng, ngành nghề chuyên môn trên ve cổ áo; biển tên in trên ngực áo bên phải; thắt dây lưng áo, khoá dây lưng áo nằm giữa trước bụng. Khi hội họp, sinh hoạt tập trung người chỉ huy quy định mặc thống nhất.

E. Số 3 - quân phục dã chiến của hạ sĩ quan - binh sĩ, học viên sĩ quan


Trường hợp sử dụng:

- Trong huấn luyện ngoài thao trường, diễn tập, hành quân rèn luyện, hội thao quân sự.

- Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

- Trong lao động, trong cứu hộ, cứu nạn.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.