Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị sửa Nghị định 37/2022/NĐ-CP để bảo đảm thẩm quyền xử phạt của cấp xã trong gọi khám sơ tuyển đúng Luật Nghĩa vụ quân sự

17:03 | 22/09/2023

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023, với nội dung: “Cử tri đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung trong thực hiện Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu... để bảo đảm cho thẩm quyền xử phạt của cấp xã trong việc gọi khám sơ tuyển đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015” (câu số 27).

Ngày 18/9/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng dựa trên cơ sở của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, một trong những căn cứ để quy định hành vi vi phạm hành chính là phải “có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Như vậy, để bảo đảm cơ sở pháp lý, về mặt nguyên tắc, văn bản quy phạm pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước (văn bản quy phạm pháp luật về nội dung) phải được ban hành và có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước đó.

Theo ý kiến của Bộ Tư pháp khi thẩm định Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ là một bước trong hoạt động chuẩn bị cho việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nội dung này chưa được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; do đó, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã bãi bỏ Điều 5 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Về giải pháp: Bộ Quốc phòng trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.